Богослужения и събития

Църква ЕЛИМ се събира на ул.“Цар Самуил“86 читалище „Наука и просвета“.

Богослуженията на Църква ЕЛИМ са:

Седмично Богослужение: Всеки вторник от 18:30ч.

Неделно Богослужение: Всяка неделя от 10:00ч.

Неделно училище: Всяка неделя 0т 11:00ч.

Събиране за младежи и тийнейджъри: Всяка сряда от 18:30ч.