Неделно училище

Мисията на неделното училище в църква „ЕЛИМ“ е да бъде подкрепа, като възпитава и обучава децата в християнските ценности и поставя една здрава основа, на която те да растат и да се развиват, както и да подпомага дейността на други неделни училища.

Голяма част от проблемите ни „днес“ са плод на нещата, които не сме направили „вчера“, затова нашата визия е „ДНЕС“ ДА РАБОТИМ ЗА „УТРЕ“.

  Целите на неделното училище са:

Да създадем благоприятна среда за духовно развитие и живот в църквата на най-малките.

Да им помогнем да опознаят Бог и да се доближават до Него.

Да запознаем децата с библейските истории.

Да работим заедно с родителите за израстването на децата в едни достойни млади хора.

Да поставим онази добра основа, която да не се разклати в тиинейджърска възраст.

Да бъдем в подкрепа на други неделни училища с опита и знанията, които сме придобили.

Да подкрепим всеки един от служителите в неговото духовно и личностно развитие.