Служения

Божия църква ЕЛИМ – служения

Стратегия

Чрез взаимоотношенията и служенията в църква ЕЛИМ и извън нея ние ще се страмим да постигнем Мисията, Визията и Целите си!

Поучение / Проповядване

Да запазим чистотата на Божието слово без да го изкривяваме и влизаме в различни неизпитани доктрини и ереси. Чрез поучението и проповядването искаме да представим Божието слово по достъпен за хората начин. Също така да организираме обучение за тези от тях, които имат дарба за споделяне на Божието слово и по този начин да им помогнем да я развиват.

Изучаване на Библията

– Библейски уроци преди неделната служба

– Библейско изучаване (събирания)

– Лично изучаване

– Локални събирания за изучаване на словото

Хваление

Целата на хвалението е да предизвика хората да се потопят в Божието присъствие; Бог да говори и в резултат на това да настъпва промяна в сърцата им; хората да не остават същите, а да вземат решения затова да имат по-близки взаимоотношения с Бог всеки един ден. Песните, които се подбират да са както от старите духовни химни, така и от съвременни християнски групи, а също така и авторски. Чрез подготвянето на концертни песни, носещи послание за Исус Христос, екипа за хваление помага при уличните евангелизации и пътуванията по местните църкви.

– Altar worship

– Дни за хваление

Неделно училище

Нашите деца да израстват духовно и физически.

Посрещане на хората в църквата

Чрез това служение искаме да изпълним част от целите ни, като помагаме и обгрижваме църквата. Друга цел на това служение е да бъдем познати от хората в църквата и да създаваме близки взаимоотношения с тях.

Искаме да помогнем и за интегрирането на новите хора в църквата.

Посещение на църкви и младежки групи в страната

Посещението и обгрижването на местните църкви и младежките групи към тях е приоритет на нашето служение. Целта е да послужим на локалните църкви и да ги насърчим. Също така основна цел на това служение е да спомогнем за изграждането на младежки групи в църкви, в които няма такива. Бихме искали да организираме и общи младежки събирания в страната, за да можем да опознаем и младежи от другите църкви. За нас е важно да използваме всяка възможност за благовестие на хората, които не познават Исус Христос като техен спасител.

Спортни дейности

Чрез футболния отбор искаме да насърчим младежите да практикуват спорта, който харесват с приятелите си от църквата. В него са включени както част от младите хора, така и мъжете от църквата. Друга цел на това служение е благовестието чрез спорт, тъй като в отбора са включени и приятели на младежите, които са невярващи.

Мултимедия и уебсайт

Целта на това служение е да подпомогнем развитието на църквата като използваме съвременните технологии. Основно това правим чрез използване на мултимедия и видеозаписи на църковните служби.

– Online предаване

– Качване на службите в Youtube

– Възобновяване на website

Тийнейджърско

Tийнейджърското служение се фокусира върху децата между 12 и 18-годишна възраст. Целта на служението е да снабди духовните нужди на тийнейсжърите, а също така и да ги научи на някои практични неща, които могат да им помогнат в живота. Тийнейджърското служение спомага и за плавното преминаване на децата към младежката група.

„Учи чрез опитности

Молитва

Целта на молитвените събирания е да бъдат гръбнака на всяко служение и инициатива.
Да бъдат насърчени членовете и гостите на църквата да обърнат по-голямо внимание на молитвения си живот и това да ги мотивира да се молят.

– 365 дни пост и молитва

– Молитва на служителите

– Молитвено събиране за църквата

– Молитвени събирания за служители

– Молитвени часове

– Пост