За нас

В днешния забързан и динамичен свят ние постоянно сме заливани от негативизъм, пошлост, самота, липса на място и време за почивка.


Мисия

Църква ЕЛИМ съществува, за да изпълни призива на Бог за живота на местната църква като бъде оазис в днешния свят на пустиня, където липсва любов, вяра, взаимоотношения, духовен живот и т.н.

Желем, когато хорат дойдат и станат част от църквата да се напояват с живата вода, да се освежават, да си почиват, да се изграждат, да се срещат с други вярващи и да растат във взаимоотношение с Бог и с хората.

Това е място на почивка, изграждане, освежаване, преосмисляне, даване на посока, подкрепа и грижа.

Членовете на Църква ЕЛИМ целят да установят Божието царство там където са.

Екипът от служители в Църква ЕЛИМ трябва да обгрижат хората от всяка една възрастова група, етнос и социално положение без да правят разлика.

Фокуса на обгрижване е:

1. Членовете дощли от църква ВЪЗКРЕСЕНИЕ,

2. Младежката група дошла от централната църква на БЦБ и новоповярвалите в Църква ЕЛИМ, както и всички присъединили се.

Сужителите в Църква ЕЛИМ да бъдат двигателя на служенията, да предизвикват членовете църквата към близки взаимоотношения с Бог и да живеят своя живот според стандартите на Божието слово.

Всеки човек да намери призива, служението и дарбите (естествени и духовни), които Бог е вложил в него.

Църква ЕЛИМ да бъде благоприятна среда за развитие на членовете на църквата.

Във враждебната среда на този свят бихме искали всеки член и посетител да познае църквата като Оазис.

Членовете в Църква ЕЛИМ да изграждат близки и приятелски взаимоотношения, да бъдат единни и целеустремени.

Да бъде положена правилната основа във взаимоотношенията и служенията.

Да бъдем пример

Всички членове на Църква ЕЛИМ ще работят за единството между Църква БЦБ-ЕЛИМ и централната БЦБ без да късат връзката с членовете, пасторите и служителите там.

Визия

Екипът от служители и членове на Църква ЕЛИМ има визия за изграждане, обгрижване, подпомагане, възрастяване, промяна, реформа и съживление в църквата на базата на видението дадено ни от Бога. Ние желаем църквата да бъде влиятелна и желателна.

Цели

Целим в Църква ЕЛИМ да идват новоповярвали, отпаднали от вярата, духовно загубили се и търсещи хора.

Да положим правилната основа чрез различни дейности: служби, събирания, служения, събития, пътувания, изграждане на водачи, национални служения, както и чрез правилното обгрижване и наставление на отделните членове на църквата.