В какво вярваме?

Никео-цариградски символ на вярата

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца,и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария, и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците. В една света, съборна и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.

Ние вярваме:

1. В боговдъхновеността на Библията.

2. В единосъщната, свята и неделима Троица: Отец, Син и Святи Дух, в Исус Христос, Който е Господ и Спасител, Единороден от Отца, който за нашето спасение бе въплътен от Святия Дух и роден от Дева Мария бе разпнат, умря и на третия ден възкръсна от мъртвите, бе възнесен в небето и сега седи отдясно на Бога като Ходатай за човеците; от там Той ще дойде за да съди живите и мъртвите.

3. В това, че всеки човек се нуждае от опрощение на греховете и лично спасение, което се постига чрез покаяние и вяра в спасителната смърт на Христос и чудото на Неговото възкресение.

4. В това, че святостта е Божият стандарт за живота на повярвалите в Христос.

5. В живототворящия Святи Дух.

6. В църквата, която е тяло Христово, сглобявано от Духа.

7. В многообразните духовни дарби и благодатни проявления на Духа.

8. В кръщението с Духа и говоренето на езици като негов пръв белег; във водното кръщение, което се извършва чрез потапяне в името на Отца, Сина и Светия Дух.

9. В Господната вечеря, като възпоменание на Христовата смърт.

10. В телесното възкресение и вечния живот.