Проповедници

Проповедниците, които проповядват и поучават правят това с чисто сърце, чисти мотиви и ясно съзнание, че чрез тяхното служение Църквата на Бога трябва да бъде назидана, увещана, изобличена и поправена чрез Библията във взаимоотношение със Святия Дух.

За целта самите проповедници трябва да открият, че Библията е животопроменяща, напътстваща, съветваща, даваща жизненоважните отговори за живота и извън него, извор на морална основа за християнския живот и най-вече че е актуална.

Всичко това се постига чрез ежедневно четене и изучаване на Божието слово; чрез молитвата, която е неделима част от християнския живот; чрез непрекъснатото себеразвиване с четене на други извън библейски книги, слушане на проповеди и разбира се, общуване с другите хора от църквата.

Служителите в църква ЕЛИМ желаят да са пример и затова ВОДЯТ ЧРЕЗ ПРИМЕРА, КОЙТО ПОКАЗВАТ!!!